เครื่องมือและชุดความรู้

ชุดเครื่องมือ

องค์กรแห่งความสุข 4.0

สรุปงานสัมนา FORUM “องค์กรแห่งความสุข 4.0”

View more

HAPPY8 PYRAMID

ข้อมูลรูปภาพ

View more

สรุปประเด็นจากเวทีแลกเปลี่ยนแบบกัลยาณมิตร

“อนาคตและข้อเสนอเชิงนโยบายคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557

View more

สรุปประเด็นจากการถอดบทเรียน

ถอดบทเรียนต้นแบบองค์กรสุขภาวะของภาครัฐ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557

View more

วารสาร 'สานปันสุข'

วารสาร “สานปันสุข” ฉบับที่ 4

วารสารแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

View more

วารสาร “สานปันสุข” ฉบับที่ 2

วารสารแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

View more

วารสาร “สานปันสุข” ฉบับที่ 3

วารสารแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

View more

วารสาร “สานปันสุข” ฉบับที่ 1/2016

วารสารแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

View more

วิดีโอ

TPBS NECTEC ข่าว สถานีผัก

คลิกเพื่อดูวีดีโอ

งาน SUPPER IDOL กรมประชาสัมพันธ์

คลิกเพื่อดูวีดีโอ

ONE NECTEC ปลูกผักสร้างสุข เสริมองค์กรแกร่ง

คลิกเพื่อดูวีดีโอ

ช่อง3 NECTEC ปลูกผักสร้างสุขในองค์กร

คลิกเพื่อดูวีดีโอ

หนังสือน่าอ่าน

องค์กรต้นแบบคุณภาพชีวิตการทำงาน (ภาครัฐ)

ผู้เขียน ดร. ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

View more

ชื่อหนังสือ Happy workplace By HEHA

ผู้เขียน ดร. วศิน มหัตนิรันดร์กุล และคณะ

View more

เรื่องเล่าความสุข

เรื่องเล่าความสุข

มีความสุขในการได้แบ่งปันความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่น้องๆ ข้าราชการที่เพิ่งมาบรรจุใหม่

View more

เรื่องเล่าความสุข

ชมทีมงานเป็น

View more

เรื่องเล่าความสุข

หากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วจะเป็นการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของเราที่ดีมาก

View more

เรื่องเล่าความสุข

ผมมีความสุขในช่วงเวลาที่ได้ออกไปจัดสัมมนาภายนอกสถานที่

View more

DOWNLOAD

สุขภาวะ 8

สุขภาวะ 8

View more